Công ty cổ phần giáo dục việt nam
Trang chủ   Góc học tập  Tài liệu học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế - Nội địa

Tài liệu học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế - Nội địa

Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch - cấp chứng chỉ đổi thẻ Hướng dẫn viên quốc tế và HDV DL nội địa dành cho những bạn học trái ngành. Hoặc những bạn đã, đang hoạt động nhiều năm trong nghề hướng dẫn du lịch, nhưng chưa có thẻ hướng dẫn viên hoặc thẻ đã quá hạn. Chương trình đào tạo được thiết kế theo khung chuẩn của Tổng cục du lịch Việt Nam, cụ thể các môn học và tài liệu học Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch như sau:

TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

CẤP CHỨNG CHỈ - XIN THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ - NỘI ĐỊA

STT NỘI DUNG MÔN HỌC THỜI LƯỢNG TẢI VỀ
1 TỔNG QUAN DU LỊCH 15 tiết Tại đây
2 ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 20 tiết Tại đây
3 LUẬT DU LỊCH - CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 20 tiết Tại đây
4 PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH 15 tiết Tại đây
5 GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG DU LỊCH 20 tiết Tại đây
6 TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH 45 tiết Tại đây
7 TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH 20 tiết Tại đây
8 NGHIỆP VỤ DU LỊCH 60 tiết P1. Tại đây 
P2. tại đây
9 CƠ SỞ VĂN HÓA DU LỊCH VIỆT NAM 30 tiết Tại đây
10 LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI 30 tiết Tại đây
11 LỊCH SỬ VIỆT NAM 30 tiết Tại đây
12 QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH - DU LỊCH 45 tiết P1. tại đây
P2. tại đây
P3. tại đây

* CHÚ Ý:
- Đề thi tự luận mẫu:
tại đây
- Đề thi trắc nghiệm mẫu: 
+ Đề 01: Tại đây
+ Đề 02: Tại đây
+ Đề 03: Tại đây


XEM THÊM:

- Điều kiện xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

- Điều kiện xin cấp thẻ hướng dẫn du lịch quốc tế

- Thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - nội địa