Công ty cổ phần giáo dục việt nam
Trang chủ   SƯ PHẠM  Đào tạo Chứng chỉ bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp

Đào tạo Chứng chỉ bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp

LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ THEO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

DÀNH CHO GIẢNG VIÊN & GIÁO VIÊN CÁC CẤP

- Căn cứ Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức là giáo viên các cấp;
- Căn cứ khoản 3 Điều 26 Nghị định 101/2017/NĐ-CP, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là một trong những điều kiện để viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng, xét bổ nhiệm vào hạng và được học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,

Chứng chỉ bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp
(Hình ảnh lớp bồi dưỡng chứng chỉ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp tại Hà Nội)

* Mục đích khóa học:

- Chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp có giá trị bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
- Thực hiện nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp (quán xuyến, thành thạo và chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp sư phạm làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở giáo dục.

* Đối tượng tham dự:Địa chỉ học chứng chỉ bồi dưỡng theo chuẩn chức danh giáo viên

- Giáo viên mầm non: Hạng I,II.III
- Giáo viên Tiểu học: Hạng I,II.III
- Giáo viên THCS: Hạng I,II.III
- Giáo viên THPT: Hạng I,II.III
- Giảng viên cao cấp (Hạng I), giảng viên chính (Hạng II), giảng viên (Hạng III)

* Hình thức đào tạo:

- Học vào các buổi tối trong tuần, hoặc ngày cuối tuần
- Có lớp Online và lớp học tập trung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

TẠI HÀ NỘI - HẢI PHÒNG - ĐÀ NẴNG - TPHCM

Theo đó, từ ngày 20/03/2021, Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành quy định về chứng chỉ bồi dưỡng dành cho giáo viên các cấp sẽ có những điểm mới đáng lưu ý như sau:

* Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non:
- Theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, có 03 hạng chức danh nghề nghiệp là hạng III, hạng II và hạng I dành cho giáo viên mầm non, trong đó:

+ Giáo viên mầm non hạng III yêu cầu chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III (yêu cầu chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III).
+ Giáo viên mầm non hạng II yêu cầu chứng chỉ giáo viên mầm non hạng II.
+ Giáo viên mầm non hạng I yêu cầu chứng chỉ giáo viên mầm non hạng I

* Lưu ý, Khoản 6 Điều 10 Thông tư 01/2021 có quy định, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III chỉ được yêu cầu đối với:

+ Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.
+ Giáo viên mầm non hạng III cũ bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên mầm non hạng III mới.
+ Tương tự, giáo viên mầm non hạng II cũ muốn được bổ nhiệm vào vị trí giáo viên mầm non hạng II mới thì cần có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên mầm non hạng II, nếu không có chứng chỉ, giáo viên mầm non hạng II cũ sẽ được bổ nhiệm vào hạng III mới.

* Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học:
- Theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, có 3 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I, trong đó:

+ Giáo viên tiểu học hạng III yêu cầu chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III (yêu cầu chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III).
+ Giáo viên tiểu học hạng II yêu cầu chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng II.
+ Giáo viên tiểu học hạng I yêu cầu chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng I.

* Lưu ý:

- Giáo viên tiểu học hạng IV cũ được bổ nhiệm vào hạng III mới mà không cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng III vì theo quy định tại Khoản 7 Điều 10 Thông tư 02/2021, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III chỉ yêu cầu đối với giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và Giáo viên tiểu học hạng III cũ bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên tiểu học hạng III mới.
-  Giáo viên tiểu học hạng II cũ muốn được bổ nhiệm vào vị trí giáo viên tiểu học hạng II mới thì cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dành cho giáo viên tiểu học hạng II, nếu không có chứng chỉ, giáo viên tiểu học hạng II cũ sẽ được bổ nhiệm vào hạng III mới.

* Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS:
- Theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, có 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I đối với giáo viên THCS, trong đó:

+ Giáo viên THCS hạng III yêu cầu chứng chỉ giáo viên THCS hạng III (yêu cầu chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng đối với giáo viên THCS mới được tuyển dụng vào giáo viên THCS hạng III).
+ Giáo viên THCS hạng II yêu cầu chứng chỉ giáo viên THCS hạng II.
+ Giáo viên THCS hạng I yêu cầu chứng chỉ giáo viên THCS hạng I.

* Lưu ý

- Giáo viên THCS hạng III cũ được bổ nhiệm vào hạng III mới mà không cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng III vì theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 03/2021, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hạng III chỉ yêu cầu đối với giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.
- Giáo viên THCS hạng II cũ muốn được bổ nhiệm vào vị trí giáo viên THCS hạng II mới thì cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dành cho giáo viên THCS hạng II, nếu không có chứng chỉ, giáo viên THCS hạng II cũ sẽ được bổ nhiệm vào hạng III mới.
- Giáo viên THCS hạng I cũ muốn được bổ nhiệm vào vị trí giáo viên THCS hạng I mới thì cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dành cho giáo viên THCS hạng I, nếu không có chứng chỉ, giáo viên THCS hạng I cũ sẽ được bổ nhiệm vào hạng II mới.

* Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT:
- Theo quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I đối với giáo viên THPT, trong đó:

+ Giáo viên THPT hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng III (yêu cầu chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng đối với giáo viên THPT mới được tuyển dụng vào giáo viên THPT hạng III).
+ Giáo viên THPT hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng II.
+ Giáo viên THPT hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng I.

Tương tự như yêu cầu đối với giáo viên THCS, giáo viên THPT muốn được bổ nhiệm theo hạng mới hoặc thăng hạng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu.

0964 868 625 (Mr. Hoàng) – 0984 422 131 (Ms. Mai)
(Phòng đào tạo - Liên hệ để cập nhật lịch học thường xuyên)
khóa học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Địa chỉ Bồi dưỡng chứng chỉ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp:

* Tại Hà Nội: Hoàng Quốc Việt - Q. Cầu Giấy/ Tây Sơn, Đống Đa
* Tại Đà Nẵng: Tiểu la- Phường Hòa Cường Bắc- Quận Hải Châu
* Tại Hải Phòng: Trường Chinh, Q. Kiến An
* Tại Nha Trang: Đường B1 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung
* Tại HCM: Đường D2 Quận Bình Thạnh- Tp HCM