Công ty cổ phần giáo dục việt nam
Trang chủ   Ngoại ngữ  Tiếng Hàn Quốc  Nguyên tắc phát âm chuẩn tiếng Hàn giao tiếp

Nguyên tắc phát âm chuẩn tiếng Hàn giao tiếp

NHỮNG NGUYÊN TẮC GIÚP PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

tìm địa chỉ dạy tiếng Hàn giao tiếp ở Hà Nội1: 연음화: nối âm hóa: 
* Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm (받침), âm tiết thứ 2 bắt đầu bằng một phụ âm câm (이응) => 받침+모음
집에 => 지베
이름이 => 이르미
일이 => 이리
빨아요 => 빠라요
닫아요=> 다다요

* Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ghép (겹받침), âm tiết thứ 2 bắt đầu bằng phụ âm câm (이응)
겹받침 + 모음
읽어요=> 일거요
앉아요 => 안자요
옮아요 => 올마요

Trung tâm đào tạo giao tiếp tiếng Hàn ở đâu2: 경음화: trọng âm hóa: 
Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅇ; âm tiết thứ 2 bắt đầu bằng các phụ âm ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ thì âm tiết thứ 2 đọc thành ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ

식당 => 식땅
읽고 =>일꼬
앉다=> 안따
핥고=> 할꼬
맑게=> 말께
살집=> 살찝
문법=> 문뻡

Nên học ngành tiếng hàn hệ trung cấp, cao đẳng3: 자음 동화: phụ âm đồng hóa (biến âm): 
Âm tiết thứ 1 tận cùng bởi phụ âm ㄱ âm tiết thứ 2 bắt đầu bằng các phụ âm ㄴ,ㅁ đuôi chữ đọc thành ㅇ
받침 ㄱ+ ㄴ,ㅁ => ㅇ
한국말=> 한궁말
외숙모 => 외숭모
먹는다 => 멍는다
박문관 => 방문관
학년 => 항년
읽는다 => 잉는다

* Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄷ âm tiết thứ 2 bắt đầu bằng các phụ âm ㄴ đọc thành ㄴ
받침 ㄷ+ㄴ=>ㄴ
믿는다=> 민는다
받는다 => 반는다
맏물 => 만물

Trung tâm dạy ngành tiếng Hàn chất lượng* Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅂ âm tiết thứ 2 bắt đầu bởi phụ âm ㄴ đuôi chữ phát âm thành ㅁ
받침 ㅂ+ㄴ => ㅁ
입니까 => 임니까
입맛=> 임맛
집는다=> 짐는다 (nhặt,lượm)
없는데 => 엄는데
갑니다=> 감니다

* Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㅇ,ㅁ âm tiết thứ 2 bắt đầu bằng bởi phụ âm ㄹ đọc thành ㄴ
받침 ㅇ,ㅁ+ ㄹ=> ㄴ
음력=> 음녁
종로=> 종노
범로 => 범노 (việc lấn chiếm vỉa hè)
경력=> 경녁 ( quá trình hoạt động)
능란하다=> 능난하다 ( khéo léo,tinh xảo)

Lớp dạy tiếng hàn giao tiếp cơ bản ở thanh xuân hà nội☆☆ âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ,ㅂ âm tiết thứ 2 bắt đầu bởi phụ âm ㄹ thì âm tiết thứ nhất đọc thành ㅇ,ㅁ âm tiết thứ 2 đọc thành ㄴ

받침 ㄱ,ㅂ +ㄹ => ㅇ,ㅁ+ ㄴ
(ㄱ=>ㅇ; ㄹ=> ㄴ)
(ㅂ=>ㅁ; ㄹ=>ㄴ)
수업료=> 수업뇨
독립 => 독님
급료=> 금뇨 ( lương bổng)
압력=> 암녁 (áp lực)
백리=> 뱅니

Khóa đào tạo giao tiếp tiếng hàn4 유음화: nhũ âm hóa: 
Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄴ,ㄹ âm tiết thứ 2 bắt đầu bởi phụ âm ㄹ đọc thành ㄹ
받침 ㄴ,ㄹ+ㄹ => ㄹ
몰라요=> 몰라요
연락 => 열락
편리하다=> 펼리하다
권리=> 궐리

5. 고개 음화 : âm vòm hóa: 
Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄷ,ㅌ âm tiết thứ 2 có nguyên âm 이 đọc nối thành ㅈ , ㅊ
받침 ㄷ,ㅌ +ㅣ => ㅈ,ㅊ
같이=> 가치
닫히다 => 다지다
붙이다=> 부치다

Học tiếng hàn ở đâu tốt nhất6 "ㅎ" 탈락: "ㅎ" giảm lượt : 
Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅎ âm tiết thứ 2 bắt đầu bởi phụ âm ㅇ (이응) thì k đọc "ㅎ"
받침 ㅎ+ 모음 => "ㅎ" 탈락
좋아요 => 조아요
놓아요=> 노아요
넣어요=> 너어요
많아요=> 마나요
잃었다 =>이렀다

7 격음화: âm bật hơi: 
Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ,ㄷ âm tiết thứ 2 bắt đầu bởi phụ âm ㅎ thì âm tiết thứ 2 đọc thành ㅋ,ㅌ
받침 (ㄱ,ㄷ+ ㅎ=> ㅋ,)
(ㅎ + ㄱ,ㄷ=> ㅌ)
축하=> 추카
까맣다 => 까마타
좋다=> 조타
파랗다 =>파라타
노랗다=> 노라타

Học tiếng hàn cô dâu đi du học xuất khẩu lao động8 "의" 발음: cách đọc" 의": Nguyên âm 의 bắt đầu âm tiết thứ nhất đọc thành 의
의자=> 의자
의사=>의사
☆nguyên âm "의" ở vị trí âm tiết thứ 2 đọc thành "이"
주의=> 주이
동의=> 동이
편의점 => 편이점
☆☆ trợ từ sở hữu "의" đọc thành "에"
아기의 밥=> 아기에 밥
언니의 가방=> 언니에 가방
어머니의 돈 => 어머니에 돈
Nếu 의 đi kèm với phụ âm thì đọc thành "이"
희망=> 히망

9 : nhấn trọng âm: 
Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi nguyên âm (k có patchim) âm tiết thứ 2 bắt đầu bởi phụ âm kép ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ thì đọc xuống giọng ở âm tiết thứ nhất và nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 2
예쁘다 
바빠요 
아빠

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH
CS: Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
0964 868 625 Mr. Hoàng - 0984 422 131 Ms. Mai
(Hotline: Phòng đào tạo)

(Liên hệ để biết thêm chi tiết lịch khai giảng, chương trình học hàng tháng)

Khóa đào tạo nghiệp vụ lễ tân khách sạn nhà hàng tốt nhất

HÌNH ẢNH LỚP HỌC TIẾNG HÀN QUỐC TẠI HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH CHUYÊN NGHIỆP

Tuyển sinh ngành tiếng anh chuyên nghiệp