Công ty cổ phần giáo dục việt nam
Trang chủ   Ngoại ngữ  Tiếng Hàn Quốc  Hướng dẫn sử dụng bảng chữ cái tiếng Hàn - Học phát âm tiếng Hàn chuẩn

Hướng dẫn sử dụng bảng chữ cái tiếng Hàn - Học phát âm tiếng Hàn chuẩn

Để học tốt một thứ tiếng nào đó, kể cả tiếng Việt mình vẫn đang sử dụng hàng ngày - Việc đầu tiên của bạn là nghe và học bắt đầu từ bảng chữ cái. Đối với ngôn ngữ Hàn Quốc cũng vậy việc đầu tiên bạn phải thuộc lòng bảng chữ cái tiếng Hàn - Kim chỉ nam cho việc phất âm chuẩn và giao tiếp tốt tiếng Hàn. Chỉ khi thực sự nhớ được cách phát âm và cách viết từng chữ trong bảng chữ cái thì bạn mới có thể dễ dàng nâng cao được các bài tiếp theo. Vì vậy hãy cố gắng luyện tập và ghi nhớ chúng thật kĩ nhé !

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG HÀN

HỌC PHÁT ÂM CHUẨN GIAO TIẾP TIẾNG HÀN SAU 2 THÁNG

Thật ra bảng chữ cái tiếng Hàn và tiếng Triều Tiên là một, các bạn hiểu về lịch sử một chút sẽ biết điều này. Bảng chữ cái Hàn Quốc (Hangul) được cấu trúc gồm những nguyên âm và phụ âm. Những nguyên âm và phụ âm này liên kết với nhau tạo thành hệ thống chữ viết và từ. Do cách hình thành như vậy nên để tạo ra 1 từ thì hầu hết phải sử dụng kết hợp của các chữ cái giống như bảng chữ cái tiếng Việt.

Bảng chữ cái Hàn Quốc được tạo ra từ năm 1443 trong thời kỳ của vua SeJung, đầu tiên có 11 nguyên âm và 17 phụ âm cơ bản. Nhưng ngày nay thì chỉ có 10 nguyên âm cơ bản và 14 phụ âm thường được sử dụng ngoài ra còn có 11 nguyên âm đôi và 10 phụ âm đôi 

Hướng dẫn sử dụng bảng chữ cái tiếng Hàn

 Hướng dẫn sử dụng bảng chữ cái tiếng Hàn chuẩn

>>> Học tiếng Hàn hiệu quả cho người mới bắt đầu
>>> nguyên tắc phát âm trong tiếng Hàn

1. 모음 – NGUYÊN ÂM
a. 기본 모음 – 10 nguyên âm cơ bản sau: Trong tiếng Hàn Quốc có 10 nguyên âm cơ bản: ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ mỗi nguyên âm được xây dựng theo một trật tự nhất định.

bang chu cai tieng han chuẩn

* Cách viết nguyên âm cơ bản
+ Chú ý: Viết theo chiều từ trên xuống dưới và từ trái qua phải nha cả nhà

Học tiếng hàn qua bảng chữ cái

b. Nguyên âm đơn
- a : ㅏ phát âm là “a” trong mọi trường hợp,kể cả khi ghép với nó là phụ âm “ch” nó cũng không bị biến dạng như tiếng Việt .
Ví dụ: như trong tiếng Việt “a” ghép với “ch” thành “ach” nhưng trong tiếng Hàn “a” ghép với “ch” lại được đọc là “at”

- ơ/o : ㅓ phát âm là “ơ” hoặc “o” tuỳ theo vùng địa lý , càng lên phía bắc thì phát âm là “o” càng rõ. Trong các từ có kết thúc bằng “ㅓ” thường được đọc là “o” hoặc “ơ” , còn trong các từ có kết thúc bằng 1 phụ âm cũng được đọc là “o” hoặc “ơ” nhưng đôi khi được phát âm gần giống “â” trong tiếng Việt.

* Ví dụ : 에서 = ê xơ
안녕 = an nyơng hoặc an nyâng
- ô : ㅗ phát âm là “ô” như trong tiếng Việt , nhưng nếu sau “ô” là “k” hoặc “ng” thì được kéo dài hơn một chút.
 
* Ví dụ : 소포 = xô p’ô
항공 = hang kôông
- u : ㅜ phát âm là “u” như trong tiếng Việt , nhưng nếu sau “u” là “k” hoặc “ng” thì được kéo dài hơn một chút.

* Ví dụ : 장문 = chang mun
한국 = han kuuk.
- ư : ㅡ phát âm như “ư” trong tiếng Việt.
- i : ㅣ phát âm như “i” trong tiếng Việt.
- ê : ㅔ phát âm như “ê” trong tiếng Việt nhưng mở hơn một chút.
- e : ㅐ phát âm như “e” trong tiếng Việt nhưng mở hơn nhiều , gần như “a” mà cũng gần như “e”.


c.  11 Nguyên âm ghép: 애, 얘, 에, 예, 와, 왜, 외, 워, 웨, 위, 의
1. Ghép với “i_” :
ㅣ + ㅏ = ㅑ : ya
ㅣ + ㅓ = ㅕ : yơ
ㅣ + ㅗ = ㅛ : yô
ㅣ+ ㅜ = ㅠ: yu
ㅣ+ ㅔ = ㅖ : yê
ㅣ + ㅐ = ㅒ : ye

2. Ghép với “u_/ô_” :
 ㅗ + ㅏ = ㅘ : oa
ㅗ + ㅐ = ㅙ : oe
ㅜ + ㅓ = ㅝ : uơ
ㅜ + ㅣ = ㅟ : uy
ㅜ + ㅔ = ㅞ : uê

3. Ghép với “_i” :
ㅡ + ㅣ = ㅢ : ưi/ê/i
ㅗ + ㅣ = ㅚ : uê

* Chú ý : 
- ㅢ : ưi được đọc là “ưi”khi nó đứng đầu tiên trong câu hoặc từ độc lập , được đọc là “ê” khi nó đứng ở giữa câu và được đọc là “i” khi nó đứng ở cuối câu hoặc cuối của 1 từ độc lập .

- ㅚ : uê được đọc là “uê”cho dù cách viết là “oi”.

- Các nguyên âm trong tiếng Hàn không thể đứng độc lập mà luôn có phụ âm không đọc “ㅇ” đứng trước nó khi đứng độc lập trong từ hoặc câu.

* Ví dụ : 
không viết ㅣ mà viết 이 : hai , số hai 
không viết ㅗ mà viết 오 : số năm 
không viết ㅗ ㅣmà viết 오 이 : dưa chuột 

* Ta có bảng 21 chữ cái các nguyên âm tiếng Hàn quốc :
아 – 어 – 오 – 우 – 으 – 이 – 에 – 애 : a – ơ – ô – u – ư – i
야 – 여 – 요 – 유 – 예 – 얘 : ya – yơ – yô – yu – yê – ye 
와 – 왜 – 워 – 위 – 웨 : oa – oe – uơ – uy – uê 
의 – 외 : ưi/ê/i - uê


2. 자음 – PHỤ ÂM
a. 14  phụ âm cơ bản

Lớp thực học tiếng hàn ở Hà Nội

Cách viết phụ âm cơ bản: Các phụ âm và nguyên âm kết hợp với nhau để tạo ra các âm tiết. Ví trị của nguyên âm trong một âm tiết được quyết định bởi việc nó là nguyên âm "dọc" hay "ngang".

* Ví dụ:
1. ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ là nguyên âm dọc. Các bạn viết ở bên phải phụ âm đầu tiên trong âm tiết.
ㄴ + ㅏ = 나 (đọc là: na)
ㅈ + ㅓ = 저 (đọc là: chơ)
2. ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ là nguyên âm ngang. Các bạn viết ngay bên dưới phụ âm đầu tiên của một âm tiết.
ㅅ + ㅗ = 소 (đọc là: sô)
ㅂ + ㅜ = 부 (đọc là: bu)
3. Tuy nhiên, khi không có âm phụ nào được tạo bởi vị trí đầu tiên thì phụ âm ㅇ được viết vào. Trong những trường hợp như vậy, ㅇ là “âm câm” và đóng vai trò như là một ký tự làm đầy. Do đó 이 được phát âm giống như ㅣ, còn 으 được phát âm giống như ㅡ


b. Phụ âm cuối
* Hệ thống chữ viết Hangeul yêu cầu các âm tiết phải được hình thành bởi sự kết hợp giữa các nguyên âm & phụ âm.

* Các phụ âm ở vị trí cuối cùng được gọi là phụ âm cuối hay còn gọi là batchim (받침)

* Ví dụ: 학, 간, 올, 닭, 꽃, 있다, 없다 thì những phụ âm như:ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㄺ, ㅊ, ㅆ, ㅄ được gọi là phụ âm cuối.


* Bất kỳ phụ âm nào cũng có thể là phụ âm cuối, nhưng chỉ có 7 âm có thể được phát ra từ cuối các âm tiết:
Phụ âm cuối - Cách đọc
ㄱ, ㅋ, ㄲ - [-k]
ㄴ - [-n]
ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ - [-t]
ㄹ - [-l]
ㅁ - [-m]
ㅂ,ㅍ - [-p]
ㅇ - [-ng]

* Cách viết:
1. ㅎ +ㅏ + ㄱ = 학
2. ㄱ + ㅏ + ㄴ = 간
3. ㅇ + ㅗ + ㄹ = 올
4. ㄷ + ㅏ + ㄹ + ㄱ = 닭
5. ㄲ + ㅗ + ㅊ = 꽃
6. ㅇ + ㅣ + ㅆ = 있
7. ㅇ + ㅓ + ㅂ + ㅅ = 없

* Lưu ý:
1. Trong trường hợp từ 감사합니다! hoặc 입니다. Thì phụ âm ㅂ được đọc là [m] thay vì là [p,b].

* Ví dụ:
감사합니다! đọc là (감사함니다!)
안녕하십니까! đọc là (안녕하심니까!)

2. Cách nối phụ âm của từ trước với nguyên âm của từ sau:
Ví dụ:
• 발음 ta nối phụ âm ㄹ + 음 = 름 (bỏ âm ㅇ đi) , như vậy từ này có cách đọc như sau (바름 – ba rưm)
• 이것은 ta cũng nối phụ âm ㅅ + 은 = 슨 (bỏ âm ㅇ đi), như vậy đọc nguyên câu là (이거슨 – i kơ sưn)

Phiên âm các từ sau đây sang tiếng Việt
Tên bạn là gì? - 이름이 뭐예요? - i-rư-mi muơ-yê -yô?
Ai đó ? - 누구예요? - nu-cu-yê -yô 
Người đó là ai? - 그사람은 누구예요? - cư-xa-ra-mưn nu-cu-yê -yô? 
Bạn ở đâu đến? - 어디서 오셧어요? - ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô ?
Có chuyện gì vậy? - 무슨일이 있어요? - mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô 
Bây giờ bạn đang ở đâu? - 지금 어디예요? - chi-kưm ơ-ti-yê -yô ?
Nhà bạn ở đâu? - 집은 어디예요? - chi-pưn ơ-ti-yê -yô?

MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN TRONG TIẾNG HÀN

giao tiếp trong tiếng hàn cơ bản1. Xin chào tiếng Hàn

안녕하새요!
An yong ha se yo

안녕하십니까!
An yong ha sim ni kka

2.  Chúc ngủ ngon tiếng Hàn

잘자요!Jal ja yo
안영히 주무새요!
An young hi chu mu se yo

Học tiếng Hàn ở đâu tốt nhất3. Chúc mừng sinh nhật tiếng Hàn

생일죽아합니다
Seng il chu ka ham ni ta

4.  Chúc vui vẻ

즐겁게보내새요!
Chư ko un bo ne se yo

5.  Bạn có khỏe không? Cám ơn, tôi khỏe

잘지냈어요? 저는 잘지내요.
Jal ji net so yo

6. Tên bạn là gì? Tên tôi là…

이름이 무엇이에요? 제이름은 … 에요.
I rưm mi mu ót si e yo

Học giao tiếp tiếng Hàn tại Hà Nội7.  Rất vui được làm quen

만나서 반갑습니다.
Man na so ban gap sưm mi ta

8.  Tạm biệt. Hẹn gặp lại

안녕히게세요. 또봐요
An young hi ke se yo. tto boa yo

안녕히가세요. 또봐요
An young hi ka se yo. tto boa yo

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH
CS2: Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
0964 868 625 Mr. Hoàng - 0984 422 131 Ms. Mai
(Hotline: Phòng đào tạo)

(Liên hệ để biết thêm chi tiết lịch khai giảng, chương trình học hàng tháng)

Khóa đào tạo nghiệp vụ lễ tân khách sạn nhà hàng tốt nhất

HÌNH ẢNH LỚP HỌC TIẾNG HÀN QUỐC TẠI HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH CHUYÊN NGHIỆP

Tuyển sinh ngành tiếng anh chuyên nghiệp