Công ty cổ phần giáo dục việt nam
Trang chủ   NGHIỆP VỤ KHÁC  khai hải quan  Khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu theo nghị định mới

Khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu theo nghị định mới

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. Cụ thể, Luật nghiệp vụ đấu thầu năm 2013 có nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch triệt để hoạt động đấu thầu, trong đó có gắn phân cấp với trách nhiệm giải trình.

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành ngày 15/8/2014.

Thông tin lớp học

Lớp học nghiệp vụ đấu thầu tại Hà Nội- Đối tượng tham dự: Cán bộ làm công tác quản lý đấu thầu trong các cơ quan Nhà nước, các ban quản lý dự án, các Doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn đấu thầu; các chủ đầu tư; bên mời thầu và các nhà thầu.
- Thường xuyên tổ chức các lớp Đấu thầu cơ bản, nâng cao, đấu thầu qua mạng... Tại Hà Nội, 
Đà Nẵng, TPHCM và Đào tạo theo hợp đồng và nhu cầu tại đơn vị. 
Cuối khóa Học viên đủ điều kiện sẽ được cấp CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU theo quy định.

08 Lý do bạn nên tham dự khóa học Nghiệp vụ Đấu thầu tại cùng chúng tôi

- Giảng viên là chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Là đơn vị có tên trong Danh mục các cơ sở đào tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Phòng học thoáng, điều hòa, máy chiếu 
- Lớp học mở trên toàn quốc
- Cam kết chất lượng đào tạo vì giảng viên nhiệt huyết, kiến thức sâu rộng
- Thủ tục nhập học nhanh gọn
- Đội ngũ tư vấn nhiệt tình
- Tư vấn hậu đào tạo: sau khóa học, học viên có  thắc mắc sẽ được chuyên gia giải đáp về hồ sơ thầu, phương thức, các tình huống trong đấu thầu

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU

* Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Giải thích từ ngữ
- Đăng tải thông tin trong đấu thầu, đấu thầu qua mạng
- Tư cách hợp lệ của nhà thầu. Điều kiện tham gia đấu thầu. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
- Yêu cầu đối với bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
- Các hành vi bị cấm 
- Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu
- Đấu thầu quốc tế và ưu đãi trong đấu thầu quốc tế. Đồng tiền dự thầu, ngôn ngữ trong đấu thầu, chi phí trong đấu thầu. Quy định về thời gian trong đấu thầu
Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu 
chương trình học chứng chỉ đấu thầu- Hình thức lựa chọn nhà thầu
- Phương thức đấu thầu
* Chuyên đề 3: Hợp đồng
- Nguyên tắc xây dựng hợp đồng
- Các hình thức hợp đồng 3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 4. Bảo hành 5. Thành phần và nội dung hợp đồng 6. Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng 7. Thanh, quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
* Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu
- Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu
- Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
- Nội dung kế hoạch đấu thầu
- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
* Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu
- Phạm vi áp dụng
- Quy trình sơ tuyển nhà thầu
* Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Lớp học chứng chỉ đấu thầu tại Hà Nội+ Chuẩn bị đấu thầu
+ Tổ chức đấu thầu
+ Đánh giá hồ sơ dự thầu
+ Đàm phán hợp đồng
+ Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu
+ Thông báo kết quả đấu thầu
+ Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng
+ Ký kết hợp đồng
* Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp             
Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
- Chỉ định thầu
- Mua sắm trực tiếp
- Chào hàng cạnh tranh
- Tự thực hiện
- Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
- Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
* Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan
  1. Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu
  2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu
  3. Quản lý nhà nước về đấu thầu
  4. Kiểm tra, thanh tra đấu thầu
  5. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
  6. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
* Chuyên đề 10: Các điểm mới thay đổi trong Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 mới được quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014 

0964 86 86 25 (Mr. Hoàng) - 0984 422 131 (Mrs. Mai)
(Hotline: Phòng đào tạo)

(Vui lòng liên hệ để nắm rõ lịch học, chương trình học cụ thể)

Khóa đào tạo nghiệp vụ lễ tân khách sạn nhà hàng tốt nhất

Địa chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu uy tín

* Tại Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
* Tại TP. HCM: Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh
* Tại Đà Nẵng: Tiểu La, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu
* Và đào tạo theo nhu cầu tại các đơn vị