Công ty cổ phần giáo dục việt nam
Trang chủ   khóa học nghiệp vụ  Nghiệp vụ kế toán  Điều kiện học chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng

Điều kiện học chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng

ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ THAM DỰ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC - DOANH NGHIỆP


Chương trình đào tạo nghiệp vụ kế toán Trưởng (KTT Doanh nghiệp & KTT Hành chính sự nghiệp) chuyên dành cho những bạn tốt nghiệp ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trong và ngoài nước và có một khoảng thời gian kinh nghiệm thực tế hoặc tốt nghiệp lâu năm, cụ thể bạn cần có đủ 02 điều kiện sau:

- Thứ nhất: Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiểm toán.
- Thứ hai:
+ Tốt nghiệp Đại học: Sau 02 năm (24 tháng) khi ra trường mới được thạm dự khóa bồi dưỡng kế toán trưởng. Hoặc công tác thực tế trong ngành kế toán từ 02 năm trở lên.
+ Tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng: Sau 03 năm (36 tháng) kể từ khi ra trường. Hoặc công tác thực tế trên 03 năm trở lên trong ngành kế toán - tài chính mới được tham dự và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán Trưởng Doanh nghiệp - Hành chính sự nghiệp.

Nếu bạn đã hội tụ 02 điều kiện trên, và có nhu cầu học tập - nâng cao kiến thức, lấy chứng chỉ nghiệp vụ để bổ nhiệm kế toán trưởng...Hãy tham dự lớp học cùng chúng tôi - Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam - Đơn vị đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng đầu Việt Nam. Kết thúc khóa học bạn sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng Doanh nghiệp & Kế toán trưởng đơn vị nhà nước theo chương trình bạn đã theo học, do Học viện Tài chính cấp.

Khóa bồi dưỡng kế toán trưởng là nơi bạn được học tập, giao lưu cùng đội ngũ chuyên gia - giảng viên có kiến thức, kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đến từ Học viện Tài chính, Đại học kinh tế Quốc dân...hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đầy thú vị.

lớp học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp ở Hà Nội
Địa chỉ cấp chứng chỉ kế toán trưởng - Học viện Tài Chính