Công ty cổ phần giáo dục việt nam
Trang chủ   TƯ VẤN DU HỌC  Bài giảng và tài liệu tham khảo lớp Nghiệp vụ tư vấn du học

Bài giảng và tài liệu tham khảo lớp Nghiệp vụ tư vấn du học

Bài giảng và tài liệu tham khảo lớp Nghiệp vụ tư vấn du học


1. Chuyên đề: Hệ thống giáo dục và kiểm định chất lượng văn bằng quốc tế => Tại Đây

2. Chuyên đề: Kỹ năng tư vấn du học => Tại Đây

3. Chuyên đề: Hội thảo và làm bài tập nhóm

+ Tư vấn tìm hiểu về Du học Canada => Tại Đây

+ Tư vấn tìm hiểu về du học Úc => Tại Đây

+ Tư vấn tìm hiểu về du học Nhật Bản => Tại Đây

+ Tư vấn tìm hiểu về du học CHLB Đức => Tại Đây

+ Tư vấn tìm hiểu về du học Hà Lan => Tại Đây

+ Tư vấn tìm hiểu về du học Hàn Quốc => Tại Đây

+ Cùng một số Quốc gia khác... đang cập nhật